Membres fundadors

Junta Directiva

  • Presidència: Fundació Banc de Recursos
  • Vicepresidència: Àrea Metropolitana de Barcelona
  • Secretaria: Fundació Areté
  • Tresoreria: Cartaes Tàrrega
  • Vocal 1: Ajuntament de Viladecans
  • Vocal 2: Mancomunitat la Plana

Qui pot formar part de l’Associació?

L’ Associació està conformada inicialment per 16 organitzacions, però amb l’objectiu d’agrupar a tots els centres i serveis físics o virtuals on es desenvolupin tasques de Reutilització i/o Preparació per a la Reutilització. L’Associació vol comptar amb una gran quantitat de socis per tal de compartir coneixements i experiències amb tants actors de l’àmbit de la reutilització com sigui possible i aconseguir, així, un impuls potent cap a l’economia circular a tot el territori català.

En concret, són centres o serveis de reutilització aquells espais on la ciutadania i les empreses o entitats poden lliurar objectes potencialment reutilitzables o aquells que donen sortida a productes de segona mà, ja sigui venent-los o cedint-los en préstec. També ho són tots aquells espais o serveis on es reparen, restauren i es presten objectes per tal d’allargar la seva vida útil.

Dades identificatives 

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’entitat titular de la pàgina web https://reutilitza.cat és l’Associacio de Centres iServeis de Reutilització de Catalunya amb domicili a aquests efectes en Carrer Llevant, 4
25300 TÀRREGA – (LLEIDA), número de CIF: G13747688 inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya – Correu electrònic de contacte: reutilitza@reutilitza.cat.